Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Izložba Teslina riznica: Otkrijte autentične dokumente i učila iz doba Teslina školovanja u Karlovcu

Oduševljeni fanovi i entuzijastični posjetitelji Nikola Tesla Experience centra imaju priliku zaroniti u povijest i otkriti zanimljive detalje iz života Nikole Tesle na izložbi Teslina riznica. Ova posebna izložba pruža rijetku priliku u uvid autentičnih dokumenta i učila koji su oblikovali put genijalnog izumitelja u njegovim mladim danima u Karlovcu. Do 24. srpnja 2023., Nikola Tesla Centar Karlovac domaćin je izložbe “Teslina riznica”, koja otkriva fascinantne artefakte iz Teslinog obrazovanja. Izložba donosi rijetke primjerke originalnih dokumenata i učila koja su korištena tijekom njegovog školovanja u Karlovcu.

 

Što možete vidjeti?

DOKUMENTI

 

IZVORNO GRADIVO

KRALJEVSKA VIŠA REALNA ŠKOLA U  RAKOVCU – KARLOVAC (1863. -1884.)                       

Pedagoške knjige:

KATALOZI UČENIKA KRALJEVSKE VIŠE REALNE ŠKOLE U RAKOVCU – KARLOVAC   

  1. k. Oberrealschule zu Rakovac Katalog für das Schuljahr 1870./1.
  2. k. Oberrealschule zu Rakovac Katalog der 7. Klasse vom Schuljahre 1871./2.
  3. k. Oberrealschule zu Rakovac Katalog für das Schuljahr 1872./3.”

Opći spisi:

  1. Popis učenika darovatelja za školsku knjižnicu 1871./72. (Nikola Tesla upisan pod brojem 18 u 6. razredu)
  2. Molba Teslina ujaka Petra Mandića iz 1885. u kojoj moli prijepis Zapisnika maturalnog ispita Nikole Tesle
  3. Molba od 15. svibnja 1873. U kojoj Nikola Tesla moli pristupanje maturalnom ispitu
  4. Exhibiten Protokoll (Urudžbeni zapisnik – knjiga) šk. god. 1872./73. (pod rednim brojem 332. Nikola Tesla moli pristupanje maturalnom ispitu)

Zapisnici:

  1. Protokoll über die an der k. k. Oberrealschule zu Rakovac am Schlusse des Schuljahres 1872/3 abgehaltene Maturitätsprüfung (Zapisnik maturalnog ispita održanog na Carskoj i kraljevskoj velikoj realki u Rakovcu na kraju školske godine 1872./73.)
  2. Conferenz Protokoll Nummero 10. – Abgeschlossen unter Vorsitz des Direktors in Gegenwart aller Professoren der Rakovacer Oberrealschule am 30. Jänner 1873. (Zapisnik sjednice br. 10  – Zaključen pod predsjedanjem ravnatelja u nazočnosti svih profesora Rakovačke velike realke 30. siječnja 1873.) – pri dnu 4. stranice Zapisnika Tesla se spominje među ukorenim učenicima zbog slabe ocjene iz matematike.

UČILA:

 

POLARIZATOR

Polarizator je optički sustav koji polarizira svjetlost. Sastoji se od dvije kristalne pločice organskog materijala. Pločice zasebno propuštaju svjetlost neovisno o položaju. Ukoliko ih postavimo paralelno jednu iza druge, tada će intenzitet svjetlosti ovisiti o njihovom međusobnom položaju. Kada su kristalne osi pločica paralelne, intenzitet je najjači, a kada su okomite, pločice su neprozirne.

POTENCIOMETAR

Potenciometar je promjenljivi otpornik. Na njegovoj površini nalazi se klizač čijom se promjenom pozicije mijenja otpor na krajevima potenciometra. Ovaj otpornik s kraja 19. stoljeća ima okretni mehanizam pomoću kojeg možemo mijenjati otpor uređaja. Danas su potenciometri u mnogim slučajevima zamijenjeni softverskom kontrolom iz mikroprocesorskog čipa.

UČILO ZA PRIKAZ MEHANIČKIH VALOVA

Ovo demonstracijsko učilo jako dobro prikazuje princip širenja mehaničkih valova. Mehanički valovi (valovi zvuka i valovi na vodi) za svoje širenje trebaju sredstvo. Prilikom širenja vala čestice sredstva titraju i prenose energiju jedna na drugu te se poremećaj širi. Ovaj valovod vjerno prikazuje titranje čestica sredstva. Smatra se vrijednim eksponatom zbog načina izrade i korištenih materijala. Donji dio učila izrađen je od drva masline.

 

Učilo za prikaz mehaničkih valova

LEIDENSKA BOCA

Leidenska boca prvi je oblik električnog kondenzatora iz 1745. godine. Nastala u nizozemskom gradu Leidenu prema kojemu je i dobila ime. Bila je to staklena boca punjena vodom ili živom i obložena staniolom (tankim srebrnastim listovima ili folijama kositra). Prvi električni kondenzator svojom sposobnošću pohrane električne energije potaknuo je razvoj pokusa s elektricitetom, dok je snažna iskra nastala njegovim izbijanjem dala naslutiti potencijal tada novog oblika energije. Boca ima mali električni kapacitet (do 10-8 F) pa može podnijeti veliki električni napon.

SPEKTROSKOP

Spektroskop je uređaj za promatranje vidljivog spektra svjetlosti. Ključni dio spektroskopa je optička rešetka (ili prizma)koja razlaže svjetlost. Spektroskopom se spektar ne može zabilježiti, samo promatrati. Izumili su ga Gustav Robert Kirchhoff i Robert Wilhelm Bunsen.

 KUGLASTO ISKRIŠTE

Kuglasto iskrište je uređaj sastavljen od dviju metalnih kugli koje djeluju kao elektrode, odvojene izolatorom – najčešće zrakom. Središnja kugla zatvori se pomicanjem polukugli. Zatim se izvana na njih dovede naboj i polukugle se nakon toga otvore. Pokazuje se da pritom središnja kugla nije nabijena.

 

Kuglasto iskrište

RUHMKORFFOV INDUKTOR

Ruhmkorffov induktor je uređaj namijenjen stvaranju visokonaponskih impulsa iz istosmjernog izvora niskog napona. Koristi se za demonstriranje načela elektromagnetske indukcije u nastavi. Osnovu uređaja čini željezna jezgra oko koje su namotana dva namota bakrene žice koji čine transformator s primarom od desetak do stotinu namota bakrene žice te sekundarom koji ih sadrži do milijun. Magnetski tok potreban za induciranje napona u sekundarnom namotu stvara se pomoću vibrirajućeg magnetskog kontakta u krugu primara, koji prekida strujni krug u pravilnim razmacima učestalošću od deset do sto puta u sekundi. Zbog vrlo visokog prijenosnog omjera transformatora, u sekundarnom svitku nastaje napon od nekoliko desetaka do nekoliko stotina kilovolti, dovoljan za stvaranje iskri na iskrištu spojenom na sekundar.

MALI PARNI STROJ

Toplinski strojevi vrše mehanički rad kao posljedicu izmjene topline s okolnim tijelima. Od uložene topline  veći dio odlazi u hladniji spremnik ( okolinu)  , a manji dio pretvara se u mehanizmu stroja u mehanički rad. Sastoji se od dva spremnika topline, toplijeg koji predaje toplinu radnom sredstvu i hladnijeg koji je okolina u koju putem dimnjaka odlazi dio topline.

DINAMOMETAR

Dinamometar je uređaj koji služi za mjerenje sila.

SAVARTOVO ZVONO

Ovaj uređaj upotrebljavamo u nastavi o rezonanciji i titranju stupca zraka. Budući da se tom tematikom bavio Felix Savart (1791. – 1841.) koji je inače poznatiji po Biot-Savartovom zakonu o magnetskom polju kao funkciji struje kroz žicu i oblika žice, onda se po njemu i naziva. Zvono se može pobuditi udarcem mekanog batića ili povlačenjem gudala za violončelo kojeg dobro natrljamo kalofonijem. Primicanjem šupljeg limenog valjka dolazi do poglašnjavanja tona koji zveči zvono. Neke izvedbe ovog uređaja imaju pomično dno šupljeg valjka tako da mu se može mijenjati dubina, dok se kod drugih uređaja dubina šupljine mijenja kliznim tubusom na valjku.

ELEKTROSTATIČKI STROJ

Elektrostatički stroj se sastoji od staklenog diska koji se vrti pomoću drvene ručke. Uređaj služi za razdvajanje naboja, koje se temelji na trenju stakla o kožu. Razdvajanjem naboja postiže se velika razlika potencijala.

 

 

 

Izložba “Teslina riznica” u Nikola Tesla Experience Centru Karlovac pruža izvanrednu priliku da se uroni u život i rad jednog od najvećih umova u povijesti. Posjetitelji će se inspirirati Teslinom strašću prema znanju, otkriti njegove rane korake i bolje razumjeti njegovu neprocjenjivu baštinu. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da otkrijete Teslinu riznicu iz doba njegovog školovanja u Karlovcu. Posjetite izložbu do 24. srpnja 2023. i zaronite u svijet genija. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 9 do 19 sati te nedjeljom i blaganima od 10 do 18 sati. Za više informacije možete nam se obratiti na info@ntec.hr. 

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content