Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

IMPRESSUM

NIKOLA TESLA
EXPERIENCE CENTER KARLOVAC
IMPRESSUM

Idejni pokretači / Project Originators:

Damir Jelić, Goran Jakšić

Nositelj projekta / Project Holder:

Karlovačka županija / Karlovac County

Projektni partneri/Project Partners:

Grad Karlovac +Poduzetnička zona Korana d.o.o. + Gimnazija Karlovac

City of Karlovac + Korana Entrepreneurship Zone LLC + Karlovac High School

Izrada studije izvodljivosti i projekte prijave / Feasibility Study and Project Application:

Javna ustanova Razvojna agencija Karlovačke županije Karlovac County Development Agency

Izvor financiranja/Funded by:

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU+ Ministarstvo kulture i medija + Karlovačka županija Ministry of Regional Development and EU Funds + Ministry of Culture and Media + Karlovac County

Provedbeno tijelo / Implementing Authority:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Central Finance and Contracting Agency

ITU posrednjičko tijelo / ITU Intermediary Authority:

Grad Karlovac – Služba za provedbu ITU mehanizma

City of Karlovac – ITU Mechanism Departement

Karlovačka županija/Karlovac County:

Martina Furdek Hajdin, Branka Šeketa Karlović, Marija Sertić, Sanja Sila Mlikan, Nikolina Žužić, Renata Marinković, Ana Valić

Grad Karlovac / City of Karlovac

Damir Mandić, Dijana Pibernik, Irena Grčić, Tihana Belavić-Ostrogonac, Robert Vodopić, Danijel Juričić, Nives Tariba

Poduzetnička zona Korana d.o.o./Korana Entrepreneurship Zone LLC:

Martina Marušić Britvec, Mihovil Mates, Ana Kordić, Božica Šimunčić, Sara Gračan, Suzana Novosel

Gimnazija Karlovac/High School Karlovac Snježana Stranjgar, Petra Vinski

Regionalna razvojna agencija / Karlovac County Development Agency:

Vilko Klasan, Krunoslav Kralj, Zoran Lukšić, Livio Bišćan, Marko Šebrek, Monika Cegur

Konzervatorski ured u Karlovcu/Karlovac Conservation Department:

Sonja Kočevar, Uprava za zaštitu kulturne baštine

Idejni koncept i vizualni identitet/Concept Design and Visual Identity: REAL GRUPA + Sascha Machiedo

Idejni, glavni i izvedbeni projekt/ Architectural Project:

Grupa autora PLOT: Anamarija Popovački Tkalčec, Nikolina Delić, Iva Žaja Bočić, Luka Lipšinić, Luka Krmpotić

Glavni projektant/Chief Architect Anamarija Popovački Tkalčec, POP-AP d.o.o.

Vizualizacije/Visualisations:

Mia Mikula, Dalibor Obrad, S+A rendering studio

Arhitektonski projekt fizikalnih svojstava zgrade/Physical Properties Project:

Nenad Sužnjević, DIA d.o.o.

Geodetski projekt/Geodesy Project: Stjepan Kolenac, GEOEFEKT d.0.0.

Projekt konstrukcije / Construction Project: Jadranko Gojanović, G design d.o.o.

Projekt strojarskih instalacija/Mechanical Installations Project

Marina Bognar, Perpetuoprojekt d.o.o.

Projekt vodoopskrbe i odvodnje / Water Supply and Drainage Project:

Dražen Vratarić, GRAKS – VRATARIĆ d.o.o.

Elektrotehnički projekt i vatrodojava/Electric and Fire-Alarm Project:

Radovan Ajdinović, ATEST INŽENJERING d.0.0.

Elektrotehnički projekt i vatrodojava – izmjene i dopune / Electric and Fire-Alarm Project-Updates:

Miroslav Mišljenović, MINI EL d.o.o.

Projekt sprinkler instalacije / Sprinkler Installation Project:

Branimir Samac, SPRINKLER d.o.o.

Projekt ugradnje dizala / Elevator Project

Denis Paleka, Ured ovlaštenog inženjera strojarstva

Elaborat zaštite od požara i zaštite na radu / Fire Protection and Occupational Safety and Health Project:

Melita Kanceljak Marelić, Projektni ured Kanceljak Marelić d.o.o.

Geomehanički elaborat/Geomechanical Elaborate: Živko Mihovilović, Grasa projekt d.0.0.

Izvedbeni projekt likovnog postava i opremanja Nikola Tesla poduzetničko-motivacijskog centra u Karlovcu / Exhibition Project:

Mirna Vulin, Marko Barišić, Joško Živković, Mirjana Petrina i Ivan Jadrijević, Kocka d.o.o.

Izvođači radova izgradnje / Construction Works:

AB gradnja d…o., Damir Pintarić – voditelj operative, KGH d.o.o., ENA d.o.o., APIN sustavi d.o.o., OTIS dizala d.o.o.

Nadzor radova izgradnje / Construction Supervision:

Davor Petračić (glavni nadzorni inženjer), Petračić projekt d.o.o., Zlatko Bolf, Nikola Mišljenović

Vanjski stručnjak za gradevinske radove/Construction Associate Igor Pavlaković, JAKAL d.o.o.

Koordinator zaštite na radu / Occupational Safety and Health Coordinator:

Goran Vodanović, ZAGREBINSPEKT d.o.o.

Izvođač radova opremanja, multimedije, ITI AV/Equipment, Multimedia, IT, and AV:

Darko Kapetanović, Andrea Pajan Peršić, Dejan Čuljat, Kapetanović sistemi d.o.o.

Razvoj IT i AV sadržaja / IT and AV Content Development: IT:

Velibor Marhofer, Filip Knezović, Kristijan Mršić

AV:

Ivan Cigić, Rajka Tomić, Krešo Mrčela

Glazba/Music:

Ante Gelo, Kapetanović sistemi do.o.

Nadzor radova opremanja / Equipment Works Supervisor:

Marko Barišić, Republic j.d.o.o., Mirjana Petrina, Crtaona

Interpretacijski tekstovi / Interpretive Texts:

Luka Jakopčić, Iva Beljan, Anica Šimunec, Ivana Kučinić, Recider projekt d.o.o. Prijevodi / Translations: Dora Kosorčić, Renata Stjepanović, Valentina Vujević, Jelena Benčić-Šakić

Grafički dizajn / Graphic Design:

Helena Benc, Recider projekt d.o.o.,

Ilustracije / Illustrations:

Luka Ermakora, Ozren Šiftar Marko Barišić (supervizija i usklađenje/supervision and coordination), Republic j.d.o.o.

Maketarstvo i modelarstvo / Modelling:

Karlo Gross, Luka Petrinjak, Ljevaonica umjetnina ALU d.o.o.

Opremanje prostora / Product Design and Equipment:

Darko i Alenka Špiljarić, DIZZ Concept d.o.o.

Implementacija i razvoj sadržaja postava/Exhibition Implementation and Content Development:

Mima Vulin, Marko Barišić, Republic j.d.o.o., Mirjana Petrina, Crtaona

Fotografije/Photography:

Alamy.com, Dreamstime.com, Fortepan.hu, Google Patents, Library of Congress, Memorijalni centar „Nikola Tesla” Smiljan, Pokrajinski arhiv Maribor, Recider projekt, Shutterstock.com, Skill Production (Starapraha.cz, Fotogen.cz), TU Graz Archives

Početak izgradnje objekta / Construction Started in:

kolovoz 2019./August 2019

Završetak izgradnje i opremanja objekta /Finished in:

travanj 2023./April 2023

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Karlovačke županije. The content of the publication is the sole responsibility of Karlovac County.

Europska unija

EUROPSKI STRUKTURNI

I INVESTICIJSKI FONDOVI

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Operativni program KONKURENTNOST

I KOHEZIJA

Scroll to Top
Skip to content